Кратко представяне

Плевен 5800, България
ул. Витоша 5
тел.: 064 270 91, 064 432 222,
факс: +359 64 394 56
e-mail: plevenbeer@mbox.infotel.bg
Плевенско пиво бе придобито от белгийския пивоварен концерн Интербрю през 1999 г.
До 2002 г. Интербрю притежаваше четири български пивоварни - Каменица, Астика, Плевенско пиво и Бургаско пиво, като в последствие и четирите пивоварни ги обедини под едно търговско наименование- Каменица.
Каменица АД прехвърли през последното тримесечие на 2005 г., производството на пиво и бутилиране от пивоварната в Плевен към другите два завода на компанията, които се намират в Пловдив и Хасково.
Решението за прехвърляне на пивопроизводството и бутилирането към другите два завода се базира на излишъка от производствени мощности и на неблагоприятното положение, което това създава.
В завода в Плевен ще продължат да функционират производството на малц, търговските и дистрибуционни дейности, както и логистичните операции.

{START_COUNTER}